Openingstijden winkel:
Dinsdag t/m vrijdag: 09.00 - 18.00 uur
Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur
Op maandag en zondag zijn wij gesloten.
 19/09/2012
 

Wat regelt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)?

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) regelt, ter bescherming van uw privacy, wat er allemaal wel en niet mag met uw persoonsgegevens. In de Wbp staat wat uw rechten zijn als uw gegevens gebruikt worden. U heeft bijvoorbeeld het recht op informatie, het recht op inzage in uw gegevens en het recht op verzet tegen gebruik van uw gegevens.

Informatieplicht persoonsgegevens

Een organisatie die uw persoonsgegevens wil vastleggen, gebruiken of doorsturen, is verplicht u hierover te informeren. Dit heet de informatieplicht. Uw werkgever moet u bijvoorbeeld informeren dat uw persoonsgegevens bij ziekte worden doorgegeven aan een arbodienst. Een organisatie hoeft u niet te informeren als uw gegevens worden verwerkt op grond van een wettelijke plicht. Een voorbeeld daarvan is de belastinginspecteur die persoonsgegevens gebruikt die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing.

Recht op inzage en correctie persoonsgegevens

Wilt u weten welke gegevens een organisatie van u heeft, dan kunt u schriftelijk een verzoek tot inzage doen. De organisatie is verplicht om binnen 4 weken schriftelijk antwoord te geven. Voor de inzage mag de organisatie een kleine vergoeding aan u vragen. Blijken uw gegevens niet correct te zijn, dan moet de organisatie uw gegevens corrigeren en de vergoeding teruggeven. De organisatie kan uw verzoek weigeren, wanneer dat noodzakelijk is in het belang van de vervolging van strafbare feiten of om de rechten van anderen te beschermen.

Recht op motivatie

Soms weigert een bedrijf om een product op krediet te leveren. Misschien weigert het bedrijf dat omdat in uw buurt veel wanbetalers wonen. Ook kan de afwijzing te maken hebben met informatie over uw financiële positie, bijvoorbeeld als u geregistreerd bent bij het Bureau Kredietregistratie. Een organisatie moet kunnen aangeven waarom u als klant geweigerd wordt.

Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden

U heeft recht op verzet als het verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt voor marketingdoeleinden, zoals reclame op naam. U kunt de organisatie in dat geval verzoeken om uw gegevens niet meer te gebruiken. Ook heeft u het recht van verzet in verband met uw bijzondere persoonlijke omstandigheden. Bijvoorbeeld wanneer u als patiënt mee heeft gedaan aan een medisch onderzoek, waarbij u later ontdekt dat een bekende van u als onderzoeker bij dat centrum werkt. Dan kunt u er belang bij hebben dat uw gegevens worden verwijderd of niet meer tot u herleidbaar zijn.

Persoonsgegevensverwerking door de overheid

Van alle overheidsorganisaties mag verwacht worden dat zij zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. Tegelijkertijd kunnen en mogen ook andere organisaties gebruikmaken van de gegevens die de overheid van u heeft. Dit mag alleen onder strikte wettelijke voorwaarden. Wanneer u wilt dat andere organisaties niet over uw gegevens beschikken, dan kunt u uw gemeente vragen naar de mogelijkheden om deze af te schermen.

Geschil voorleggen

Komt u er niet uit met een gegevensverwerkende instantie, dan kunt u in bepaalde gevallen het College bescherming persoonsgegevens (CBP) verzoeken te bemiddelen tussen u en de gegevensverwerkende instantie. U kunt ook uw geschil voorleggen aan de rechter en bij schade om schadevergoeding vragen. 

 
 
BEDRIJFSINFORMATIE

Slaapcomfortwinkel is onderdeel van :
v.o.f. "Het Bedden en Babyhuis"
Fam. Schaatsenberg (familiebedrijf sinds 1938)
Damstraat 10
3531 BV  UTRECHT
Tel 030-2937892
Fax 030-2966601
E-mail: schaatsenberg@tiscali.nl

Kvk: 30012706
BTW Nummer : NL002221470B01

 
 
 
ONZE ANDERE WEBWINKELS